Loading

REGULAMIN CENTRUM SPA & WELLNESS PAŁAC WIECHLICE

 1. Zakup usług z oferty SPA Pałac Wiechlice, tak samo jak przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez SPA Pałac Wiechlice, oraz że zapoznał się i akceptuje warunki wymienione w regulaminie.
 2. SPA & Wellness to strefa ciszy i relaksu. Prosimy o ciche zachowywanie się, niespożywanie alkoholu i niepalenie tytoniu. Personel SPA Pałac Wiechlice ma prawo wyprosić Gości, którzy nie stosują się do przestrzegania ciszy i swoim zachowaniem powodują poczucie dyskomfortu u innych Gości korzystających ze SPA Pałac Wiechlice.
 3. Prosimy o przybycie na zabieg około 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 4. W przypadku spóźnienia się Gościa na zabieg czas spóźnienia zostaje odliczony od łącznego czasu zabiegu.
 5. Polityka rezygnacji: nasza polityka rezygnacji z zabiegu umożliwia odwołanie umówionej wizyty w SPA bez kosztowo do 4 godzin przed godziną rozpoczęcia zabiegu, do 2 godzin przed zabiegiem klient zobowiązany jest do pokrycia 50% ceny zabiegu, w przypadku odwołania wizyty poniżej 2 godzin od jej rozpoczęcia albo przy braku jakiejkolwiek informacji, klient zobowiązany jest pokryć cały koszt zaplanowanego zabiegu.
 6. W SPA Pałac Wiechlice nie wykonuje się masaży kobiet w ciąży.
 7. Przeciwwskazania do masaży. Masaż jest niewskazany przy miesiączce, nieleczonym nadciśnieniu tętniczym, miażdżycy, nowotworach, gorączce powyżej 38stopni, żylakach i niewyrównanych wadach serca.
 8. Bezpośrednio przed i po zabiegach prosimy unikać kąpieli słonecznych i nie korzystać z solarium.
 9. Radzimy unikać obfitych posiłków przed zabiegami.
 10. Do SPA Pałac Wiechlice nie będą wpuszczane osoby:
  -których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
  -dla których wykonanie usługi w SPA Pałac Wiechlice może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia;
  -których zachowanie stanowić może zagrożenie dla innych Gości i pracowników SPA;
  -których stan higieny osobistej odbiega od ogólnie przyjętych norm;
 11. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług pod warunkiem, że są wolne terminy w terminarzu.
 12. Rezerwacja wykonania usługi w SPA Pałac Wiechlice następuje po sprawdzeniu przez personel danego terminu i potwierdzenia rezerwacji dokonanej osobiście, telefonicznie, lub drogą mailową.
 13. Zalecamy przybycie do SPA Pałac Wiechlice bez biżuterii.
 14. SPA Pałac Wiechlice nie odpowiada za elementy biżuterii i inne przedmioty stanowiące własność Gości, a pozostawione na terenie obiektu.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie spowodowane przez Niego, lub osoby za które ponosi odpowiedzialność: uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia SPA Pałac Wiechlice.
 16. Dzieci i młodzież do 18go roku życia mogą korzystać z usług SPA Pałac Wiechlice tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 17. Będziemy wdzięczni Państwu za zgłaszanie personelowi SPA Pałac Wiechlice wszelkich nieprawidłowości, usterek, uwag, które mogą mieć wpływ na jakość świadczonych przez SPA Pałac Wiechlice usług.
 18. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych prosimy o stosowanie się do powyższych reguł.